espa banner

Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς αυτούς. Ανάλογα με τη φύση του κινδύνου, η ασφάλεια αστικής ευθύνης διακρίνεται σε γενική, εργοδοτική, περιβαλλοντική, ευθύνη προϊόντος και ανάκλησης προϊόντος.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης απαλλάσσει την επιχείρηση από το άγχος της ύπαρξης μιας «άτυχης» στιγμής και αποζημιώνει πλήρως μέχρι το ανώτατο και εξαρχής ορισμένο όριο ασφάλισης.

Γενική Αστική Ευθύνη

Οι όροι ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής τρίτων
 • υλικές ζημιές

Ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης παρέχονται επιπρόσθετες καλύψεις όπως:

 • τροφική δηλητηρίαση
 • πυρκαγιά
 • έκρηξη
 • χρήση μηχανημάτων

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Οι όροι ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής τρίτων
 • υλικές ζημίες

Με ένα ασφαλιστήριο εργοδοτικής αστικής ευθύνης καλύπτεται:

α) η εκ του νόμου εργοδοτική ευθύνη προς τους υπαλλήλους για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής που ενδεχομένως προκληθούν σε αυτούς σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εργασία τους και

β) η καταβολή της διαφοράς μεταξύ της προβλεπόμενης ημερήσιας αποζημιώσεως των ασφαλιστικών ταμείων και του ημερομισθίου του εργαζομένου, αλλά και η χρηματική τους ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης

Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Οποιαδήποτε σκόπιμη ή δόλια ενέργεια που βλάπτει το περιβάλλον συνεπάγεται τιμωρία (ποινικό αδίκημα), ενώ οποιαδήποτε ζημιά από εξ αμελείας λάθος ή παράλειψη (αστική ευθύνη) συνδέεται με υποχρέωση για αποζημίωση ή / και άλλες δαπάνες.

Στην περίπτωση περιβαλλοντικής ζημιάς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη που έχει ενσωματωθεί στο εγχώριο δίκαιο (ΠΔ148 / 29-9-2009), η υποχρέωση μιας επιχείρησης μεταφράζεται στα ακόλουθα:

 • λήψη μέτρων για περιορισμό της ζημιάς
 • καταβολή ειδικών δαπανών για τυχόν έρευνες
 • αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην πρότερή του κατάσταση

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Πρόκειται για ιδιαίτερα εξειδικευμένη ασφάλιση με την οποία καλύπτεται η ευθύνη του κατασκευαστή, παραγωγού ή εμπόρου (ειδική αντιμετώπιση) για λάθη, ελαττώματα και παραλείψεις που σχετίζονται με αυτό καθ’ αυτό το προϊόν, την παραγωγή ή κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία του, βάσει των προδιαγραφών κατασκευής του.

Οι όροι ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής τρίτων
 • υλικές ζημιές

Ανάκληση Προϊόντος

H αστική ευθύνη ανάκλησης προϊόντων περιλαμβάνεται σε ένα από τα πιο σημαντικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες οι επιχειρήσεις που τοποθετούν τα προϊόντα τους στην αγορά. Ο κίνδυνος ανάκλησης ενός προϊόντος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Τα κανονιστικά πρότυπα έχουν αυξηθεί σε αριθμό και είναι πλέον πιο αυστηρά, ενώ οι νέοι κανόνες ασφάλειας των προϊόντων εξελίσσονται διαρκώς. Ωστόσο, το ανθρώπινο λάθος και οι ελλείψεις στην παραγωγική διαδικασία είναι αναπόφευκτα και θα εξακολουθούν να συμβαίνουν και στο μέλλον.
Η ανάκληση ενός προϊόντος ενεργοποιεί μια σειρά σημαντικών εταιρικών δαπανών ξεκινώντας από το κόστος απόσυρσης και εξάλειψης του προϊόντος από την αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα με τα γεγονότα και τις περιστάσεις, το συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να καταστραφεί ή να αντικατασταθεί.
Η ασφάλεια αστικής ευθύνης ανάκλησης προϊόντος αποζημιώνει την επιχείρησή σας στην περίπτωση ανάκλησης ενός προϊόντος από την αγορά.

Αρμόδια στελέχη

Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου

Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου

Πρόεδρος
Μαρία Φουσκαρίνη

Μαρία Φουσκαρίνη

Γραμματεία Προέδρου mfouskarini@megabrokers.gr
Τάσος Χατζηθεοδοσίου

Τάσος Χατζηθεοδοσίου

Διευθύνων Σύμβουλος tchatzi@megabrokers.gr
Μαρία Αμπελακιώτη

Μαρία Αμπελακιώτη

Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου mampelakioti@megabrokers.gr
Μιχάλης Κωστής

Μιχάλης Κωστής

Διευθυντής Διοικητικών Λειτουργιών και Οργάνωσης mkostis@megabrokers.gr
Ιφιγένεια Τσακίρη

Ιφιγένεια Τσακίρη

Διευθύντρια Marketing και Ανάπτυξης Δικτύων itsakiri@megabrokers.gr
Ευαγγελινού Μαρία

Ευαγγελινού Μαρία

Υποστήριξη Γενικής Λογιστικής mevagelinou@megabrokers.gr
Διογένης Μπαχτιάρογλου

Διογένης Μπαχτιάρογλου

Εμπορικός Διευθυντής | dbachtiaroglou@megabrokers.gr
Πάρις Καβαρνός

Πάρις Καβαρνός

Διευθυντής Γενικών Κλάδων pkavarnos@megabrokers.gr
Γιάννης Παππάς

Γιάννης Παππάς

Διευθυντής Κλάδου Ζωής jpappas@megabrokers.gr
Νίκος Παναγιωτάκης

Νίκος Παναγιωτάκης

Επιθεωρητής Πωλήσεων panagiotakis@megabrokers.gr
Αριστοτέλης Τζιμούρτος

Αριστοτέλης Τζιμούρτος

Υποστήριξη Γενικών Κλάδων atzimourtos@megabrokers.gr
Φωτεινή Κυριακοπούλου

Φωτεινή Κυριακοπούλου

Yποστήριξη Γενικών Κλάδων fkiriakopoulou@megabrokers.gr
Νίκος Μητροκώστας

Νίκος Μητροκώστας

Επιθεωρητής Πωλήσεων nmitrokostas@megabrokers.gr
Αναστάσιος Γεωργίου

Αναστάσιος Γεωργίου

Επιθεωρητής Πωλήσεων ageorgiou@megabrokers.gr
Βασίλης Τσιτσιμπίκος

Βασίλης Τσιτσιμπίκος

Επιθεωρητής Πωλήσεων vtsitsimpikos@megabrokers.gr
Γεώργιος Στάθης

Γεώργιος Στάθης

Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων it@megabrokers.gr
Θανάσης Παγίδας

Θανάσης Παγίδας

Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων it@megabrokers.gr
Κώστας Μπαλαμπάνης

Κώστας Μπαλαμπάνης

Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων it@megabrokers.gr
Γεώργιος Δουκιανός

Γεώργιος Δουκιανός

Digital Transformation Officer gdoukianos@megabrokers.gr
Ηλίας Φωτόπουλος

Ηλίας Φωτόπουλος

Προϊστάμενος Κλάδου Αυτοκινήτων ifotopoulos@megabrokers.gr
Χρήστος Βέλλης

Χρήστος Βέλλης

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Κλάδου Αυτοκινήτων xvellis@megabrokers.gr
Κατερίνα Μαγγιώρου

Κατερίνα Μαγγιώρου

Υποστήριξη Kλάδου Aυτοκινήτων kmaggiorou@megabrokers.gr
Δημήτρης Σμέρλας

Δημήτρης Σμέρλας

Υποστήριξη Εισπρακτικού dsmerlas@megabrokers.gr
Μάκης Στεφάνου

Μάκης Στεφάνου

Υποστήριξη Kλάδου Aυτοκινήτων mstefanou@megabrokers.gr
Ντία Σαγρή

Ντία Σαγρή

Υποστήριξη Kλάδου Aυτοκινήτων nsagri@megabrokers.gr
Λαμπρινή Λυκούρα

Λαμπρινή Λυκούρα

Τμήμα Ζημιών Αυτοκινήτου motorclaims@megabrokers.gr
Χρυσάνθη Τσίχλη

Χρυσάνθη Τσίχλη

Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών xtsihli@megabrokers.gr
Βασίλης Φωτιάδης

Βασίλης Φωτιάδης

Διευθυντής Λογιστηρίου vfotiadis@megabrokers.gr
Αδαμαντία Ασημακοπούλου

Αδαμαντία Ασημακοπούλου

Βοηθός Λογιστή aasimakopoulou@megabrokers.gr
Άρτεμις Χελιώτου

Άρτεμις Χελιώτου

Προϊσταμένη Λογιστηρίου aheliotou@megabrokers.gr
Ιωάννα Φώτη

Ιωάννα Φώτη

Υποστήριξη Λογιστηρίου gfoti@megabrokers.gr
Χρύσα Στάθη

Χρύσα Στάθη

Υποστήριξη Λογιστηρίου xstathi@megabrokers.gr
Χριστίνα Γρηγοράτου

Χριστίνα Γρηγοράτου

Υποστήριξη Λογιστηρίου xgrigoratou@megabrokers.gr
Μαρκέλλα Μαρμαρινού

Μαρκέλλα Μαρμαρινού

Υποστήριξη Εμπορικής Διαχείρισης mmarmarinou@megabrokers.gr
Νικήτας Πατινιώτης

Νικήτας Πατινιώτης

Εξωτερικές Εργασίες
Αχιλλέας Καρανατσίδης

Αχιλλέας Καρανατσίδης

Διευθυντής Βορείου Ελλάδας akaranatsidis@megabrokers.gr
Κατερίνα Γαλβά

Κατερίνα Γαλβά

Υποστήριξη Υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδας thess1@megabrokers.gr
Μαρία Τανταλάκη

Μαρία Τανταλάκη

Εκδόσεις Συμβολαίων Υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδας thess1@megabrokers.gr
Γεράσιμος Μιχαλάτος

Γεράσιμος Μιχαλάτος

Διευθυντής Υποκαταστήματος Πάτρας gmichalatos@megabrokers.gr
Γεώργιος Ντούζγος

Γεώργιος Ντούζγος

Επιθεωρητής Πωλήσεων gdouzgos@megabrokers.gr
Ζωή Μακρή

Ζωή Μακρή

Υποστήριξη Κλάδου Ζωής kladoszois@megabrokers.gr
Μαρία Περυσινάκη

Μαρία Περυσινάκη

Υποστήριξη Κλάδου Αυτοκινήτου mperisinaki@megabrokers.gr
Έμιλυ Μπραΐμη

Έμιλυ Μπραΐμη

Head of Training and Exclusive Sales Network | ebraimi@megacorporate.gr
Σπήλιος Πετρόπουλος

Σπήλιος Πετρόπουλος

Senior Account Manager | spetropoulos@megacorporate.gr
Δέσποινα Κουμαραδιού

Δέσποινα Κουμαραδιού

Υπεύθυνη Εισπρακτικού dkoumaradiou@megabrokers.gr
Δαμασιώτου Παναγιώτα

Δαμασιώτου Παναγιώτα

Νομική Σύμβουλος legal@megabrokers.gr
Μαρία Κυλάφη

Μαρία Κυλάφη

Υποστήριξη Κλάδου Ζωής kladoszois@megabrokers.gr
Σπηλιοπούλου Αριστέα

Σπηλιοπούλου Αριστέα

aspiliopoulou@megabrokers.gr Υποστήριξη Κλάδου Ζωής
Γρηγόριος Κουδούνης

Γρηγόριος Κουδούνης

Head of Group Life and Health | gkoudounis@megacorporate.gr
Ζαπαντιώτης Κωνσταντίνος

Ζαπαντιώτης Κωνσταντίνος

kzapantiotis@megabrokers.gr | Υποστήριξη Kλάδου Aυτοκινήτων