espa banner

Ηγεσία

Το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ασφαλιστική αγορά.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση της Mega Brokers έχει δομήσει ολόκληρη τη λειτουργία της, ώστε να διασφαλίζει και να πραγματοποιεί:

  • το όραμά μας
  • τους στόχους μας
  • τις αξίες μας
  • τη στρατηγική μας

Οι Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτυπώνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Mega Brokers, καθώς και στις Πολιτικές, Εγχειρίδια Διαδικασιών και Εγκυκλίους Διοίκησης, με τα οποία ρυθμίζονται οι επιμέρους λειτουργίες και διαδικασίες της.

Ανώτατο όργανο της Εταιρείας αποτελεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία συνεδριάζει τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς επίσης το κύρος και την αξιοπιστία της, έχει υιοθετήσει κανόνες δεοντολογίας, οι οποίες είναι ευρέως αποδεκτοί και επικοινωνούνται τακτικά στα στελέχη, τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

Το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Mega Brokers αποτελεί όργανο λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης της Εταιρείας. Είναι αυτό που λαμβάνει τις αποφάσεις και προβαίνει σε κάθε ενέργεια βάσει αναφορών και ενημερώσεων που δέχεται από κάθε Διεύθυνση, Τμήμα, Μονάδα και αρμόδιο στέλεχος της Εταιρείας.